Total Pageviews

Sunday, November 18, 2012

श्रद्धांजली एकामहापुरुषाला !!!

                         बाळासाहेब ठाकरे   
                           (1926-2012)
                      

                                       ऐसा माणूस (नेता) होणे शक्य नाही!!!


                                                    अखेरचा हा तुला दंडवत , सोडून जातो गाव 
                                                     दरीदरीतून मावळ देवा, देऊळ सोडून धाव 

                                                   तुझ्या शिवारी जगले, हसले, कडी कपारी अमृत प्याले 
                                                   आता हे परी सारे सरले, उरले मग नाव 

                                                   हे सोडून जाते आता, ओढून नेली जैसी सीता 
                                                   कुणी न उरला वाली आता, धरती दे ग धाव 

                                                          अखेरचा हा तुला दंडवत
                                                                 तुला दंडवत!!!


                                                                                                               ni3moreNo comments: