Total Pageviews

Monday, January 14, 2013

राजकीय पत्रकारिता


Date : ११ - ०१ - २०१३
Lecturer : मधुकर कांबळे 


राजकीय पत्रकारिता 

राजकीय पत्रकारीता करताना सर्व विषयाला जाणून घेऊन विचार करावा. जिज्ञासा कायम जागी असावी. ज्या नैसर्गिक घटना घडत असतात तेव्हा त्याच्या विरोधी घटना ही घडत असतात. त्याला बातमी बोलतात.त्यामध्ये विरोधाभास शोधणे. चांगली निरीक्षण द्ष्टी असली पाहिजे.भारतीय राज्य घटना माहित असली पाहिजे. पत्रकारिता करताना बुद्धिवादी, तर्कवादी, निष्टावादी, असले पाहिजे.  
मंत्रालय म्हणजे काय?
मंत्रालयामध्ये काम करताना आपल्याला बेसिक रिपोटीग आले पाहिजे. म्हणजे प्रशासन म्हणजे काय हे माहित असणे आवश्यक असते. 
आपल्याला राजकीय पत्रकार म्हणून काम करताना लोकशाही रचना माहिती पाहिजे.लोकशाहीच्या रचनेवर कामकाज सिस्टिम वर आपली सगळी शासनाची व्यवस्था चालु असते. मंत्रालयात  भाषाविभाग आणि अल्पसंख्याक विभाग एकूण २७ विभाग आहेत.या प्रशासकिय विभागात ज्या घडामोडी घडतात त्याचे रिपोटीग करणे. शासन जेव्हा एखादा निर्णय घेते त्यामागे एक राजकीय हेतु असतो. त्याला विरोध करणारी ऐक यत्रंणा असते त्याला विरोधी पक्ष म्हणतात. मत्रांलयात काम करताना तूमचा संपर्क हा दाडगा जेणे करुन तूम्हाला कोणतीही न्यूज मिळवताना अडचणी येत नाहीत.सबंध सर्व थराच्या लोकांपर्यत असायला पाहिजे. 
विधिमंडळ रिपोटीग 
महाराष्ट्राचेतीन अधिवेशन होतात. त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाबरोबर संबंध ठेवावे लागतात.जे तारतम्य ठेवावे लागते त्या तारतम्याला अभ्यासाची जोड असणे गरजेची असते.आपण पत्रकारिता करीत असताना आपण ज्या सोर्स कडून बातमी मिळवणार आहोत त्याचे नाव कोणाला हि सांगू नये जर सांगितले तर तो सोर्स आपल्याला ती बातमी देणार नाही. म्हणून त्यामुळे त्या सोर्स ला आपल्या बदल कटुता निर्माण होऊ नये आणि आपल्या बद्दल ची धास्ती आणि आदर राहिला पाहिजे. आपली नजर कायम वेगवेगळी बातमी शोधणारी पाहिजे आणि वेगवगळे शोधण्याची धडपड पाहिजे.
जर आपल्याला कोणत्या हि बातमीची किवा घटनेची इतम्भूत (सविस्तर) माहिती पाहिजे असेल तर ईऊघ ओमू (मानवी अधिकार आयोग) ने आपण ती माहिती मिळवू शकतो उदाहरणार्थ : आपल्या राज्यात आताच टोलनाक्या वरून खूप आंदोलने झाले कि आम्ही टोल भरणार नाही टोल रद्द करा म्हणून खूप आंदोलने झाले. एकूण किती टोलनाके आहेत. कोणत्या कंपनीला काम दिले आहे. त्या रस्त्याला किती खर्च आला आहे. हि इतम्भूत (सविस्तर) माहिती आपण ईऊघ ओमू ने मिळवू शकतो आणि ती पत्रकार म्हणून आपण लोकांसमोर आणि आपल्या समजा समोर मांडू शकतो.
लोकशाहीत पत्रकारितेला चौथा स्तंभ म्हणून गणले गेले आहे-Nitin More
No comments: