Total Pageviews

Friday, May 31, 2013

लाईफ हि अशीच असते !!!

               

                                                           लाईफ हि अशीच असते
                                                           लाईफ हि अशीच असते
                                                       कधी चढ तर कधी उतार असते
                                                           लाईफ हि अशीच असते !!

                                                गुंडाळलेल्या धाग्यांचा गुच्चा सोडवत सोडवत
                                                          लाईफ हि जगयाची असते
                                                           लाईफ हि अशीच असते
                                                           लाईफ हि अशीच असते !!

                                                           या काट्याच्या वाटेवरती
                                                           पाय तुडवत तुडवत
                                                            मार्ग काढायचे असते
                                                 भले हृदयात कितीही जखमा झाल्या तरी
                                                          मागे वळून पहायचे नसते
                                                    मित्रानो  लाईफ  हि अशीच असते
                                                         लाईफ हि अशीच असते
                                                            वाट काढत काढत
                                                         लाईफ जगायची असते
                                                         लाईफ जगायची असते !!


created by
- ni3more

No comments: