Total Pageviews

Friday, May 31, 2013

विचार !!!

         

                                                  मी नाही बोलत माझे विचार बोलतात
                                                  मी नाही बोलत माझे विचार बोलतात
                                       माझ्या जगण्याला नेहमी माझ्या विचारांची जोड असते
                                                           विचारांची जोड असते !!!

                                            आयुष्याच्या वाटेवरती विचारांची गरज असते
                                         विचार नसतील तर आयुष्य पुढेच जाऊ शकत नाही
                                           आयुष्याच्या वाटेवरती विचार करणे मस्ट असते
                                          आपल्या विचारांना मुळेच आपल्याला शक्ती मिळते
                                                         आपल्याला शक्ती मिळते !!!
                                 
                                      या शक्तीच्या जोरावर आपण माणूस आणि जग जिंकू शकतो
                                            आयुष्याच्या वाटेवरती विचार करणे मस्ट असते
                                                  विचारांना नेहमी शब्दांची धार असते
                                           आयुष्याच्या वाटेवरती विचार करणे मस्ट असते
                                                             विचार करणे मस्ट असते !!!

-- ni3more

1 comment: